Sme TOP hráčom v oblasti online inzercie na Slovensku s cieľom poskytovať kvalitné služby klientom a používateľom.

United Classifieds

1,65 mil.

reálnych používateľov navštívi naše produkty mesačne

126,2 mil.

stránok si zobrazia naši návštevníci mesačne

12,55 mil.

návštev vykonajú návštevníci na našich stránkach

Naše portály navštevuje viac ako 224 000 reálnych používateľov denne. Mesačne využije naše služby viac ako 1,65 milióna reálnych používateľov, čo predstavuje takmer 34% reálnych používateľov slovenského internetu.

Zdroj: AIMmonitor - IAB Slovakia - Gemius - Nielsen Admosphere Slovakia, 07/2018, RU, PV, Visits
Zdroj: gemiusExplorer - IAB Slovakia - Gemius - Nielsen Admosphere Slovakia, 07/2018, RU

Naše portfólio

Sme slovenská spoločnosť, ktorá prevádzkuje širokú ponuku online produktov v oblasti všeobecnej inzercie s úzkym zameraním na realitný a automobilový trh. Naše produkty patria medzi TOP online služby na Slovensku.

Realitný segment

Automobilový segment

Všeobecná inzercia

Kontaktné údaje

Sídlo a fakturačné údaje

United Classifieds s.r.o.
Prievozská 14,
821 09 Bratislava

 

IČO:50 020 161
DIČ:21 20 153 101
IČ DPH:SK2120153101

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka číslo 107298/B
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=337611&SID=2&P=0

IBAN: SK48 1100 0000 0029 4601 4285
Účet: 2946014285 / 1100 - Tatra Banka

Korešpondenčná adresa

United Classifieds s.r.o.
Poštová 1, 010 08 Žilina

info@unitedclassifieds.sk

Personálne oddelenie

Gabriela Líšková
HR Business Partner

kariera@unitedclassifieds.sk

Predaj reklamy

United Classifieds s.r.o.
Prievozská 14, 821 09 Bratislava

reklama@unitedclassifieds.sk

Marketingové oddelenie

Lukáš Hladík
Head of Brand Marketing

marketing@unitedclassifieds.sk

Kontakt pre média

Peter Porubský
Senior PR manager

peter.porubsky@ringier.sk

Ekonomické oddelenie

Peter Hollý
Ekonomický riaditeľ

ekon@unitedclassifieds.sk

GDPR


Spracúvanie osobných údajov
Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba (DPO)
Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:
United Classifieds, s .r. o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 020 161
alebo prostredníctvom e-mailu: zo@unitedclassifieds.sk

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré nájdete v priložených dokumentoch na stiahnutie.

Tím United Classifieds

Výkon práv dotknutých osôb Informácie o spracúvaní osobných údajov